Szczegˇ│y
Westico
 
Westico
P?ochoci?ska 89
03-044 Warszawa
tel. 22 614 48 57
tel. 696 80 33 28
fax 22 811 29 09
 
Informacje dodatkowe:
Firma WESTICO powsta?a w 2005r. i jest kontynuacj? dawnej firmy, o tej samej nazwie, ktˇra istnia?a ponad 10 lat na tej samej ulicy P?ochoci?ska w Warszawie.
Kiedy jeszcze istnia?a „stara firma WESTICO”, nowa w tym samym czasie budowa?a swoje nowe zaplecze przy ul. P?ochoci?skiej 89C, 03-044 Warszawa.


Teraz, po zako?czeniu budowy i odbioru budowlanego, firma WESTICO ma ca?e
zaplecze i sprz?t technologiczny do prawid?owego demonta?u pojazdˇw zgodnie
z obowi?zuj?cymi przepisami w Polsce oraz wymogami unijnymi.Mamy wykwalifikowany personel, ktˇry daje gwarancj? i stabilno?? firmy, oraz posiadamy odpowiedni sprz?t do demonta?u pojazdˇw, segregacji, magazynowania odpadˇw. Firma WESTICO zapewnia dobre warunki do pracy posiadaj?c odpowiednie zaplecze biurowe i socjalne. M?oda za?oga pozwala pracownikom wykazywa? odpowiedni? inicjatyw? i ch?? do nauki w nowych technologiach demonta?u pojazdˇw jak i zarz?dzania odpadami.

Serdecznie zapraszamy
 
« wstecz
 
5
6
8
4
5
6
11
3
4
4
5
9
3
4
7
8
wojew├│dztwo: 
miasto: 
wyszukaj marke:  
Copyright © by Auto Szrot - auto cz─Ö┼Ťci