Szczegóły
AUTOKASACJA
 
AUTOKASACJA
Stra?acka 39B
04-462 Warszawa
tel. 22 673 54 04
tel. 22 673 54 40
 
Informacje dodatkowe:
Firma Auto-Kasacja Stacja Demonta?u Pojazdów W-11 rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 1991 roku.

G?ówn? dzia?alno?ci? firmy jest recykling samochodów, sprzeda? u?ywanych samochodowych cz??ci zamiennych oraz kasacja pojazdów.

Oferowane cz??ci samochodowe pochodz? z pojazdów przeznaczonych do kasacji oraz z importu u?ywanych cz??ci z Niemiec. Sprzeda? cz??ci jest realizowana bezpo?rednio na terenie firmy jak i za pomoc? Internetu w formie wysy?kowej.

Na terenie firmy znajduj? si? obszerne magazyny, w których magazynowane s? wymontowane ju? cz??ci do przeró?nych marek samochodów.

Oprócz tego na placu stoi te? zawsze kilkadziesi?t pojazdów, z których na ?yczenie klienta dana cz??? jest wymontowywana.


Specjalistyczny system komputerowy, w który wyposa?one s? wszystkie magazyny pozwala na udzielenie szybkiej informacji o dost?pno?ci danego towaru. Wykwalifikowana kadra mechaników samochodowych udziela na miejscu, telefonicznie oraz drog? elektroniczn? wszelkich informacji.
 
« wstecz
 
5
6
8
4
5
6
11
3
4
4
5
9
3
4
7
8
wojewĂłdztwo: 
miasto: 
wyszukaj marke:  
Copyright © by Auto Szrot - auto częƛci