Regulamin
1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy Regulamin.
2. Właścicielem serwisu www.auto-szrot.pl jest Jacek Armiński.
3. Właściciel ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ofert.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany danych w auto-szrotach,sklepach z używanymi częsciami bez konieczności informowania właściciela.
5. Serwis nie odpowiada za problemy z dostępem do danych spowodowane sprzętem komputerowym, systemem operacyjnym lub oprogramowaniem użytkownika.
6. Serwis nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, awarią łączy internetowych bądź serwera.
7. Serwis nie odpowiada za utracone dane wysłane przez użytkowników drogą elektroniczną.
8. W wypadku stwierdzenia, że treść oferty narusza postanowienia niniejszego regulaminu, serwis zastrzega sobie prawo do jej usunięcia.
9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. 133 poz. 883, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie danych serwisu.
10. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez serwis na swój adres elektroniczny.
11. Usunięcie danych użytkownika z bazy serwisu może odbyć się tylko poprzez przesłanie zlecenia usunięcia na adres email: wspolpraca@auto-szrot.pl. Serwis dokona usunięcia wpisu w terminie 72 godzin.
12. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne ze zgodą na uiszczenie opłaty abonamentowej.
13. www.auto-szrot.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Na stronie www.auto-szrot.pl jest zawsze dostępna aktualna wersja regulaminu.
14.Istnieje możliwość zwrotu towaru nieuszkodzonego w przeciągu 5 dni roboczych.

5
6
8
4
5
6
11
3
4
4
5
9
3
4
7
8
województwo: 
miasto: 
wyszukaj marke:  
 
Copyright © by Auto Szrot - auto części Created by Agencja reklamowae-mouse